Strategisch concept

Ontdekken wat u drijft, wat uw kernwaarden zijn, wat de essentie van uw verhaal is. Dat zetten wij om in een strategisch concept, waarin staat wat voor u belangrijk is. Vervolgens vertalen we dat in een originele pakken boodschap. Zo komt uw organisatie tot leven. En zult u worden herinnerd.

Wat is een strategisch concept?

Een strategisch concept is in de eerste plaats het omzetten van uw verhaal en uw doelstellingen in een overkoepelende, onderscheidende kernboodschap. Daarin komen uw belangrijkste waarden tot uitdrukking. Dat is niet hetzelfde als de mening van de baas, ook de gedachten en gevoelens van anderen spelen een rol. Dat destillaat is een concept waarmee u kunt werken. Het is de rode draad in uw communicatie, de kern van uw verhaal. Het geeft weer hoe u wilt dat uw stakeholders u zien. Een strategisch concept legt ook het proces tot ideevorming vast. U neemt het heft daarmee in eigen handen.

Zelfontdekking

Een authentiek concept is niet verzonnen, geen mooi klinkend sprookje. Wij zijn ervan overtuigd dat iedere organisatie een eigen verhaal in zich bergt. Een verhaal dat zich opbouwt door uw eigen ervaringen, en die van uw mensen, uw klanten, uw relaties. Geen marketing nonsens, maar een geschiedenis, kernwaarden. Die schat moet vaak nog wel worden ontdekt. Wij begeleiden u in dat proces.

Conceptcreatie met De Verhalenmakers

Wat u van ons strategisch concept kunt verwachten:

  • Authentiek

    Met slimme vragen achterhalen wij uw onderscheidende verhaal.

  • Verhelderend

    Een helder concept blijft beter hangen en creëert samenhang in uw organisatie.

  • Bruikbaar

    Ons strategisch concept werkt als leidraad in al uw communicatie.