Communicatie­professionals in Den Haag

Communiceer. Bereik. Inspireer.
Wij geloven in de kracht van woorden. En van beelden evenzeer. Wij zijn Wilmer Smook (1992) en Dick van der Meer (1956). Communicatie­professionals in Den Haag, aangeraakt door de weten­schap (politico­logie, economie), gelouterd door het dagelijks leven (consultancy, journalistiek), elkaar gevonden in story­telling, verbroederd in de ethiek.
De Verhalenmakers zijn communicatieprofessionals van nu

Dit is ons verhaal.

Op de foto staan we achter het katheder­monument bij Het Academie­gebouw aan het Rapen­burg in Leiden. Hier hield Ru Cleveringa op 26 november 1940 zijn befaamde rede, waarin hij protest aan­tekende tegen het ont­slag door de Duitse bezetter van zijn leer­meester prof. Eduard Maurtis Meijers en andere Joodse hoog­leraren. Nog die­zelfde avond hebben studenten zijn betoog gekopieerd en ver­spreid onder de overige univer­siteiten in Neder­land. Het is een memorabel voor­beeld van de kracht van woorden.

Mede daarom houden wij van verhalen. We kijken om ons heen, en zien zaken die mensen boeien. Daar schrijven we dan over, zoals op onze blog­pagina, of we ver­beelden het. Focussen op een detail, en dan uit­zoomen naar de grote lijn. Of juist ont­wikkelingen ver­zamelen en con­vergeren naar voor­beelden uit het dagelijks leven. Dat is ver­tellen. En de ver­halen delen met anderen, ver­spreiden onder een breed of een select publiek. Wij kennen de kracht van woorden.

Dit is ons team.

Dick van der Meer, communicatieprofessional in Den Haag
Wilmer Smook, communicatieprofessional in Den Haag

Ons netwerk van communicatie­professionals in Den Haag en omstreken.

Net­werken hebben altijd bestaan. Maar dankzij de digitale ver­bindingen maken er veel meer mensen deel van uit en zijn ze een stuk breder en gevarieerder. En daar­mee van enorme betekenis: samen­werken met andere communicatie­professionals is zoveel makkelijker.
Journalisten zijn communicatieprofessionals

Journalisten

De journalistieke methode hanteren bij het vragen en schrijven, dat is een vak apart. Soms vereist een (deel van) een verhaal specialistische kennis, een andere keer is omwille van de snelheid samenwerking nodig. Dan helpt het als men veel journalisten kent; en weet wie de besten zijn. En via hen weer toegang hebt tot hun media.
Communicatieprofessionals in Den Haag

Communiceerders

Communiceren kan men leren, maar het communicatievak kent allerlei disciplines die sterk verschillen en bijzondere kennis vergen. Wij kennen de weg in de wereld van zowel de communicatie­bureaus als de eenpitters op het gebied van pr, marketing en tekst­schrijven. Zodat elk specialisme snel binnen handbereik ligt, of het nu gaat om advisering of uitvoering.
Communicatie op internet

Internet­kenners

Van alle communicatie­­kanalen is internet het grootst en verre­weg belangrijkst. Er zijn meer websites dan gevel­platen, meer e-mails dan brieven, meer sociale media dan print, meer online reclame dan op tv. Weten hoe je digi­taal kunt informeren en communi­ceren is onont­beerlijk. Wij hebben die kennis, en zo nodig hebben we contact met de absolute experts op deze gebieden.
Creatievelingen voor communicatie in Den Haag

Creatievelingen

Webdesign, infographics, praatplaten, illustraties, foto­grafie, films: vorm­geving en het visualiseren van informatie kan in talloze beeldtalen. Die moet men kennen, maar hoef je niet zelf tot in de perfectie te beheersen. Als je maar genoeg hebt samengewerkt met mensen die daar wel heel erg goed in zijn, en die je daarom snel kunt bij­schakelen.

Schakel ons netwerk in.

Benieuwd geworden naar onze werkwijze? In een eerste gesprek komen uw vraag en onze expertise bij elkaar. Zo leren wij u kennen. Alles om op eenzelfde golflengte te komen. Om vervolgens aan de slag te gaan. Ons netwerk van communicatieprofessionals in Den Haag staat voor u klaar.

Kom in contact:

    Geen zorgen, u komt niet op een maillijst.
    Bekijk ook onze privacyverklaring.