Camiel, schakel nu eens een adviseur in!

Dick van der Meer Communicatie

“Camiel, doe het niet!”
“Ben jij nou een vent, Geert-Jan. Je hebt altijd gezegd dat er juridisch niet zoveel aan de hand was.”
“Maar dit gaat over communicatie, Camiel, niet over juristerij.”
“We zetten jouw juridische betoog om in een communiqué. En daarmee uit.”

Zou het gesprek tussen Camiel Eurlings en advocaat Geert-Jan Knoops in december zo zijn verlopen? Het ging over een verklaring omtrent de mishandeling door Eurlings in 2015 van zijn toenmalige vriendin. Sportkoepel NOC-NSF had last van de slechte reputatie van het Nederlandse IOC-lid en drong aan op minstens een boetedoening. Dat is een uiterst delicate aangelegenheid, gezien de tijd die verstreken is zonder dat Eurlings berouw heeft getoond; integendeel, hij dreigde de ex-vriendin met een proces.

Geheimzinnigheid

De affaire duikt geregeld in de media de kop op. Dat komt door de geheimzinnigheid over de toedracht en de schikking die Eurlings met justitie heeft getroffen, en vooral door het beeld dat de dader het zelf allemaal niet zo erg vindt. Nogal wat leden van NOC-NSF willen hem weg hebben - in elk geval als bestuurslid maar liever ook als IOC-lid. Dat is echter iets waarover alleen het IOC en Eurlings zelf beslissen, en die noemen het ‘een privékwestie’. Daar gaat het al fout.

Vrouwenmishandeling is voor iemand in een publieke functie, die ook nog als vertegenwoordigend voor een land wordt gezien, geen privékwestie.

NOC-NSF dacht een truc gevonden te hebben door van alle bestuursleden een Verklaring Omtrent Gedrag te verlangen. Het wekte vervolgens verbazing toen Eurlings in september die VOG kreeg. Vrouwenmishandeling is geen beletsel voor een functie als sportbestuurder, oordeelde Justitie. Daar valt nog wel iets op af te dingen, en er was dus weer veel rumoer.

Boetekleed

Medio december lekten medebestuurders van NOC-NSF naar de Volkskrant dat ze vinden dat Eurlings de sport schade toebrengt, en dat hij op zijn minst het boetekleed zou moeten aantrekken. Daarop kwam hij 21 december met een verklaring via zijn advocaat Knoops. Dat was echter geen boetedoening, maar een betoog dat de mishandeling bagatelliseerde. Juridisch ongetwijfeld houdbaar, maar vanuit communicatieperspectief nog veel slechter dan helemaal niets doen.

In de media viel ‘heel Nederland’ over hem heen. Een goede advocaat bekijkt een issue niet alleen op zijn juridische merites, maar ook op de maatschappelijke gevolgen. Vandaar de gedachte dat Knoops hem vast iets anders heeft aangeraden. Hoe dan ook is diens reputatie eveneens beschadigd.

Les 1

Het debacle met de verklaring van Knoops heeft ongetwijfeld geleid tot het idee dat een charme-offensief nodig was. Eurlings heeft communicatiebolleboos Jan Driessen in zijn vriendenkring, maar het is te hopen dat die geen bemoeienis heeft gehad met het interview dat 29 december in NRC Handelsblad verscheen onder de titel ‘Eurlings biedt excuses aan’. Ook dit verhaal doet meer kwaad dan goed. Eurlings gebruikt rare uitdrukkingen en juridisch jargon, zodat opnieuw het beeld ontstaat dat hij de mishandeling nauwelijks een probleem vindt. Het woord ‘excuus’ valt wel, maar het hele verhaal is daarmee in tegenspraak. Hij heeft een tekst geleerd uit te spreken, maar vertoont niet het bijbehorende gedrag. Les 1 van de communicatie gaat hier fout: als je woorden niet in overeenstemming zijn met wie je bent, val je door de mand. Ook dit mediaoptreden richt meer schade aan dan het goed doet.

Dit mag degene die de laatste dagen van december Eurlings heeft bijgestaan zichzelf terdege aanrekenen. Maar de NRC gaat evenmin vrijuit. De interviewer heeft suggestieve uitdrukkingen van Eurlings (“handgemeen” in plaats van mishandeling bijvoorbeeld) tot de zijne gemaakt en er subjectieve kwalificaties aan toegevoegd, zoals een ‘ruimhartige’ erkenning, en de zin ‘De bekentenis lijkt oprecht te zijn en diep van binnen te komen.’ De reputatie van NRC Handelsblad heeft door alle negatieve beoordelingen van het interview ook een flinke knauw gekregen.

Camiel Eurlings begaat in communicatief opzicht al jaren de ene flater na de andere. Vrienden, hoe deskundig ook, blijken niet in staat hem op het rechte spoor te krijgen. Het is tijd om nu eens een onafhankelijk adviseur in te schakelen. Daar moet hij dan wel naar willen luisteren natuurlijk. Maar zo onderhand zal Eurlings zelf toch ook wel inzien dat zijn communicatie een probleem is?

About the Author

Dick van der Meer

Twitter

Als journalist bij de Haagsche Courant heeft Dick van der Meer 25 jaar de stad Den Haag en ommelanden verkend. Het organiseren van journalistiek werk en het operen in een complexe nieuwsomgeving zijn hem als lid van de hoofdredactie van de HC en later van het AD zeer vertrouwd geworden. Hij is iemand die zelf graag schrijft, maar ook ervoor zorgt dat de journalistieke en organisatorische processen goed lopen. Op basis van verwondering en het stellen van de juiste vragen wil hij bovendien de creativiteit in anderen en in zichzelf opwekken.